Kdo jsem a co dělám

Když mi bylo osmnáct, probudila se ve mně nezkrotná a nezastavitelná touha po pravdě. Chtěla jsem zjistit proč je svět takový, jaký je. A jaký je vlastně doopravdy? Proč naše společnost funguje tak, jak funguje a jestli je to tak správně. Proč je pro nás život někdy tak obtížný a jestli je vůbec nutné, abychom trpěli.

Tato touha nikdy nezmizela. Naopak, čím více ji následuji, tím silnější se stává. A netrvalo dlouho a přidala se k ní její sestra, otázka „Co můžu udělat pro to, aby se ta či ona situace zlepšila/aby se ten problém vyřešil?“

Ve své práci se hodně zabývám vztahem člověka k sobě samému (např. jakou sílu mají naše přesvědčení a postoje, jak funguje naše ego, rovnováha mezi všemi našimi částmi, hledání autenticity, vědomí vlastní hodnoty…), vztahy mezi lidmi, vztahem člověka ke světu (např. zda vnímám svět jako bezpečné místo, vztah k materiální linii bytí, zda se cítím být plnohodnotnou a jedinečnou součástí světa…), práci s emocemi a emočními zraněními, a v neposlední řadě i vztahem člověka ke spiritualitě.

Během svého zkoumání jsem se potkala i s filosofiemi různých přírodních národů a původních tradic. To, co se mě hluboce dotklo, a proč věřím, že z nich může benefitovat každý člověk, je neobyčejná laskavost, se kterou se tyto národy pohybují světem. Jejich způsob uvažování je plný hlubokého respektu k sobě samému, jeden k druhému, a ke všemu, co přesahuje jejich lidské společenství. Jejich světonázor je postavený na spolupráci, nikoliv na boji a soutěžení. Odvážím se tvrdit, že všechny tyto kvality jsou pro mě inspirací a zároveň ideálem, ke kterému se snažím směřovat jak ve své práci, tak i ve svém vlastním životě.

Lenka Daniševská portrét v les

Domluvení schůzky

Rádi byste si domluvili schůzku? 
Zavolejte mi na telefonní číslo +420 737 246 779
nebo mi napište na e-mail lenkadnsk@gmail.com.
Budu se těšit!
Lenka